Střecha na splátky

PDF Tisk Email

 

Střecha na splátky

 

Chcete pro Váš dům novou střechu, ale nemáte momentálně potřebnou hotovost ?

Váš problém můžeme vyřešit nabídkou splátkového prodeje ve spolupráci s firmou ESSOX s.r.o .

Do 15 min. po akceptaci cenové nabídky Vám předáme splátkový kalendář s výběrem možností výše akontace, výše a počtu splátek vč. stanovení % RPSN .
 
Můžete si tak vybrat z nabídnutých možností přesně tu, jež bude nejvíc vyhovovat Vašim potřebám a možnostem.
 
Smlouvu je možno uzavřít formou osobní návštěvy u nás na pobočce a nebo návštěvou našeho obchodnho zástupce přímo u Vás.
 
Klientem může být
 
Občan ČR starší 18 let, s trvalým příjmem:
 - Ze zaměstnání (hlavní pracovní poměr, žádná brigáda, žádná dohoda o provedené pracovní činnosti apod.), Klient nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě)
-  Důchodce (starobní, vdovský i invalidní)
-  Rodič na mateřské dovolené
-  Pobírající příspěvek na osobu blízkou
-  OSVČ (fyzická osoba/podnikatel) podnikající minimállně 3 měsíce
-  Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s. ...)podnikající minimálně jeden rok
Cizinec - kopie povolení k přechodnému, nebo trvalému pobytu na území ČR
-  Občan země EU -  minimálně s přechodným pobytem na území ČR
-  Občan země mimo EU - s trvalým pobytem na území ČR
-  S přiděleným rodným číslem ČR
-  Rozumějící česky
-  Pracující na našem území minimálně 1 rok v aktuálním zaměstnání nebo podnikající minimálně 1 rok
-  Klient musí doložit kromě pobytu a přiděleného rodného čísla také standardní doklady jako občan ČR, kromě občanského průkazu.
Kontakt na zákaznickou linku ESSOX: 810 800 088. Zákaznická linka je dostupná v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
 
Splátky jsou měsíční. Splatnost 1.splátky je vždy k 15. dni v měsíci následujícím po měsíci uzavření úvěrové smlouvy. Další splátky jsou splatné vždy do 15. dne v měsíci.
EXTRA:
 
U úvěrů do 100.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmu.
* Úvěry do výše 100.000,- Kč
-  Platný Občanský průkaz
-  Druhý doklad totožnosti, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazka zdravotní pojišťovny,
nebo platební karta.
-  Právnická osoba kopii výpisu z obchodního rejstříku
* U úvěrů nad 100.000,- Kč
- Zaměstnanec potvrzení o výši příjmu (ne starší než 1 měsíc), doklad pro ověření adresy - kopie výpisu  z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO.
- Důchodce - kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka, doklad pro ověření adresy  kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO.
- Rodič na mateřské dovolené - kopie výměru mateřské dávky, doklad pro ověření adresy - kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO.
- Právnická osoba - kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a se všemi přílohami, doklad pro ověření adresy - kopie výpisu  z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO.